Stichting Sunshine Society

Ouderen met dementie in zorginstellingen zien hun contacten afnemen: familie, vrienden en vriendinnen komen weliswaar langs, maar in het dagelijks leven zijn dat toch schaarse momenten. In het verpleeg- of verzorgingshuis is er veel minder contact met de buitenwereld dan voorheen. Onderling contact tussen bewoners verloopt vaak zeer moeizaam.

Onze stichting streeft ernaar deze ouderen uit hun isolement te halen en hen ook met elkaar in contact te brengen om zich zo weer verbonden te laten voelen met hun directe leefomgeving.

De stichting wil dit doel bereiken door het aanbieden  van muzikale voorstellingen van nostalgische aard, te verzorgen door het muzikale duo The Sunshine Soldiers .

De missie en de doelstelling van de stichting laten zich het best karakteriseren  door de volgende kernbegrippen: verbetering van het welzijn van ouderen met dementie via nostalgische muziek en improvisatie gericht op participatie in onderlinge verbondenheid met de leefomgeving.