Wat doen wij?

Sunshine Society verzorgt theatrale, muzikale bezoeken met humor voor ouderen. Geen optreden, maar een onverwacht bezoek waarbij het programma niet vaststaat. De bewoners hebben de hoofdrol. Door middel van improvisatie in muziek en spel, stemmen we af op hun belevingswereld. Zo belichten wij het vitale deel bij de ouderen. Dit leidt vaak tot verrassend mooie momenten met elkaar. Op deze manier bereiken wij ouderen, die door anderen vaak niet meer te bereiken zijn.

Aanbod
Wij bieden 3 soorten bezoeken aan:
een huiskamerbezoek, een Sunshine Tea en een voorstelling.

Een huiskamerbezoek vindt plaats binnen een zorginstelling waar we te gast zijn in de huiskamer of we bezoeken de bewoner aan bed. Centraal bij deze bezoeken staat het een-op-een contact met de bewoner. Het is kleinschalig, het aantal deelnemende ouderen ligt tussen de 8 en 12 per huiskamer. Per bezoek komen we in 2 huiskamers. De duur van het bezoek per huiskamer is ongeveer 45 minuten en we hebben daartussen een pauze. In totaal zijn we ca. 2 uur in huis. Zie onderstaande film voor een impressie.

De Sunshine Tea vindt plaats op ontmoetingsplekken voor ouderen en hun mantelzorgers. Deze high tea brengt bewoners en hun familie en vrienden samen. Het aantal aanwezigen bij deze bijeenkomst ligt tussen de 20 en 40 personen. De groep is een combinatie van bewoners (max. 50%), mantelzorgers en zorgmedewerkers. De zorginstellingen zijn intensief betrokken bij de organisatie en zorgen voor de locatie, de begeleiding van de bewoners en voor de thee/koffie en hapjes van de high tea. De totale duur van het bezoek is ca. 1 à 1,5 uur. We stemmen de duur af op de bezoekers, de tea kan daarom wat korter of langer duren

De voorstelling ‘Er kwamen twee soldaatjes aan’ gaat over weemoed en verlangen, waarin ‘oude’ liedjes en sketches elkaar afwisselen. Vanaf 2019 is dit muzikaal toneelspel onderdeel van ons aanbod. Deze voorstelling verbindt generaties omdat het aantrekkelijk is voor jong én oud. Dat is gebleken op de try-outs die er zijn geweest op o.a. de Showman’s Fair en het Sketchfestival (https://sketchtival.nl/the-sunshine-soldiers/) eind 2018. De duur van de voorstelling is ca. 1 uur.