Stichting

Stichting Sunshine Society is opgericht op 14 november 2012 door Robbert Recourt en Joost de Venster en is statutair gevestigd in Utrecht.

Doelstelling
Stichting Sunshine Society stelt zich ten doel bij te dragen aan het welzijn van ouderen, meestal met dementie, in zorginstellingen. De stichting wil deze ouderen uit hun isolement halen en zich zo weer verbonden laten voelen met zichzelf en hun leefomgeving; medebewoners, familie, vrienden en zorgprofessionals.

ANBI-status
De stichting  heeft per 1-1-2015 de ANBI status verkregen.

Organisatie
Zowel leden van het bestuur als beide initiatiefnemers van de stichting,  houden zich bezig met de dagelijkse werkzaamheden: de acquisitie en planning van de bezoeken, uitvoer artistiek beleid, financiële administratie, marketing & communicatie en alle werkzaamheden die nodig zijn voor het werven van fondsen en subsidies.

Spelers/muzikanten/medewerkers

Joost en Robbert verzorgen de bezoeken als duo Sunshine Soldiers. Naast Joost en Robbert werken we ook samen met Claudia van ’t Hout, Viève Buijs, Jacqueline Fleskens en Karin Koster. Met z’n zessen vormen zij vier verschillende duo’s (zie Bezoeken -> Onze duo’s).

Bestuur
De stichting heeft een vrijwillig bestuur met drie leden:
Monique Lesterhuis – voorzitter
Leoniek Knook – penningmeester
Marielle de Boer – secretaris

Beloningsbeleid
Sunshine Society is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.
De stichting heeft geen personeel in dienst. Bijna alle activiteiten worden vrijwillig uitgevoerd. Voor de acquisitie/planning en het uitvoeren van onze bezoeken worden de spelers betaald.

Klachtenregeling
Aan de instellingen wordt kenbaar gemaakt dat wanneer er klachten zijn over het bezoek, de instelling en/of bezoeker hierover een mail kan sturen naar info@sunshinesociety.nl. Binnen uiterlijk twee weken neemt één van de bestuursleden van de stichting contact met de desbetreffende persoon op en wordt besproken hoe met de klacht wordt omgegaan.